duchowość katolicka

Kilka słów o Komunii Świętej

komunii świętej - najświętszego sakramentu

Na temat sposobu przyjmowania Komunii Świętej powstało wiele mitów, z którymi skutecznie rozprawia się abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Duchowny znany ze swego przywiązania do tradycyjnego nauczania Kościoła, zwrócił uwagę, że każdy wierny ma prawo klęczeć w czasie przyjmowania Komunii Świętej  –  informuje portal PCh24.pl.

 

Bardzo ważne słowa na temat Komunii Świętej, arcybiskup Andrzej Dzięga wypowiedział w czasie homilii wygłoszonej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Metropolita zwrócił uwagę, że nie należy czekać aż postawa klęcząca będzie nakazywana, ale konieczne jest, aby w ten sposób przyjmować Pana Jezus, jeśli ma się taką potrzebę serca – Nawet gdyby któryś z księży mówił „proszę wstać, bo u nas na stojąco”, masz prawo klęczeć. Nie lękaj się! – stanowczo mówił arcybiskup.

 

Portal Polonia Christiana (PCh24.pl), którego wydawcą jest Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej, zwraca uwagę, że we wszystkich dokumentach kościelnych, które mówią o Komunii Świętej, zawsze na pierwszym miejscu wymieniane jest przyjmowanie Komunii w pozycji klęczącej i bezpośrednio do ust. Niemniej jednak, coraz częściej odchodzi się od takiego tradycyjnego sposobu prezentacji treści.

Szczególna ostrożność

Taka była też jednogłośna decyzja polskich biskupów w czasie Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski z 2005 roku. Wynika z niej, że tylko na wyraźne życzenie wiernego powinno umożliwić mu się przyjęcie Hostii na rękę. W tym wypadku kapłan musi zadbać o to, aby wierny natychmiast i na jego oczach ją spożył. Jest to element zapobiegania profanacji Ciała Jezusa Chrystusa.

Komunia Święta dla protestantów?

Od dłuższego czasu pojawiają się też głosy zabiegające o to, aby do Komunii Świętej mogli przystępować protestanci, mający za małżonka osobę wyznania katolickiego. Na takie rozwiązanie zdecydowano się chociażby w Niemczech po zebraniu plenarnym episkopatu. Sprzeciwiło się temu siedmiu niemieckich biskupów, którzy powołując się na Kodeks Prawa Kanonicznego, udali się ze skargą do Stolicy Piotrowej.

Spór dotyczył przede wszystkim interpretacji dokumentu. Biskupi byli podzielni czy dopuszczenie protestantów do Komunii Świętej to sprawa wiary czy jedynie praktyki duszpasterskiej. Watykan stanął po stronie krytyków tego pomysłu, przez co Niemcy nie mogli wydać żadnych ogólnokrajowych wytycznych.