sakramenty święte

Sakrament namaszczenia chorych – ostatnie namaszczenie?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej – podobnie jak inne organizacje zrzeszające katolików – zwraca uwagę na nieocenioną wartość sakramentów. W tej kwestii wiele jest jednak problemów wynikających z niezrozumienia. Szczególnie dotyczy to sakramentu namaszczenia chorych, na który część osób mówi ostatnie namaszczenie. W ludowej mentalności utarło się utożsamianie sakramentu namaszczenia chorych z ostatnim namaszczeniem. Zgodnie z tym przekonaniem jedynie osoby tuż przed…

Continue Reading

komunii świętej - najświętszego sakramentu
sakramenty święte

Walka o godne przyjmowanie Komunii Świętej – w Polsce i Watykanie

Podczas obrad Konferencji Episkopatu Polski – a było to 16 lat temu – biskupi jednogłośnie opowiedzieli się za możliwością przyjmowania Komunii Świętej na rękę, co od razu wywyłało wśród polskich katolików zażarte dyskusje. W jakimś sensie musiały te rozmowy przypominać tę, która prawie czterdzieści lat wcześniej toczyła się w murach Watykanu, gdy okazało się, że w niektórych krajach Europy bez…

Continue Reading