duchowość katolicka

Drogi do świętości

W duchowości chrześcijańskiej postaci świętych i błogosławionych od pierwszych wieków odgrywały znaczącą rolę. Począwszy od postaci znanych z Nowego Testamentu, jak św. Anna, matka Maryi, św. Jan Chrzciciel, św. Maria Magdalena czy Apostołowie, przez męczenników i Ojców Kościoła…