tradycyjne wartości

Siła tradycyjnego wychowania

Jesteśmy w Polsce świadkami zatrzymania pewnego istotnego trendu – rewolucyjnej przemiany społeczno-kulturowej w zakresie podejścia do wychowania i edukacji. Po dekadach postępującej erozji więzi społecznych na poziomie rodziny i paralelnej do nich ekspansji pozadomowych lub zastępczych systemów wychowawczych, ponownie rosnąć zaczęła liczba osób decydujących się na samodzielne wychowywanie własnych dzieci.