sakramenty święte

Sakrament namaszczenia chorych – ostatnie namaszczenie?

Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej – podobnie jak inne organizacje zrzeszające katolików – zwraca uwagę na nieocenioną wartość sakramentów. W tej kwestii wiele jest jednak problemów wynikających z niezrozumienia. Szczególnie dotyczy to sakramentu namaszczenia chorych, na który część osób mówi ostatnie namaszczenie.

W ludowej mentalności utarło się utożsamianie sakramentu namaszczenia chorych z ostatnim namaszczeniem. Zgodnie z tym przekonaniem jedynie osoby tuż przed śmiercią powinny przyjmować ten sakrament. Tymczasem należy podkreślić, że jest to przekonanie błędne. Sakramentu chorych można udzielić także w wielu innych przypadkach. Nie należy zostawiać tego na ostatnią chwilę, gdy jest już zbyt późno.

Jak uczy Sobór Trydencki „Istotą jest łaska Ducha Świętego. Jego to namaszczenie usuwa winy, jeśli byłyby jeszcze jakieś do odpokutowania, oraz pozostałości grzechu: przynosi ulgę i umocnienie duszy chorego, wzbudzając w nim wielką ufność w miłosierdzie Boże. Chory podniesiony na duchu łatwiej znosi dolegliwości choroby i trudy, łatwiej opiera się pokusom szatana… a niekiedy odzyskuje zdrowie ciała, jeśli jest to pożyteczne dla zbawienia duszy”.

Kiedy udziela się sakramentu namaszczenia chorych

W jakich więc przypadkach kapłani udzielają sakramentu namaszczenia chorych? Chodzi nie tylko o przypadki bezpośredniego zagrożenia życia, lecz również zagrożenia pośredniego czy też poważnej choroby. Dlatego też sakramentu tego można udzielić przed operacją chirurgiczną związaną z niebezpieczną chorobą; niedołężnej czy starszej osobie; choremu który stracił przytomność lub posługiwanie się rozumem – jeśli ksiądz wie, że w razie niebezpieczeństwa śmierci poprosiłaby o te sakramenty. Sakramentu chorych udziela się także wiernym w szpitalu. Jeśli to możliwe powinna go poprzedzać spowiedź. Kościół nie przymusza do wiary i szanuje decyzje wolnych ludzi. Dlatego też zabrania udzielania sakramentu namaszczenia chorych tkwiącym w jawnych grzechach ciężkich czy wrogich wobec wiary — nawet jeśli są nieprzytomni i na przykład prosi o to ktoś z rodziny.

Sakrament namaszczenia chorych jest bezcennym darem Pana Jezusa i nie warto wstydzić się jego przyjęcia ani odwlekać go do śmierci. Jego przyjęcie nie stanowi bowiem wyroku śmierci, lecz – przeciwnie – daje człowiekowi pokrzepienie. Sakrament ten – jak uczy Kościół – ustanowił sam Pan Jezus.

Źródło: pch24.pl / stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej