piotra skargi
duchowość katolicka

Wiernie tradycji

W dobie kryzysu, który możemy obserwować w Kościele, wielu wiernych katolików zadaje sobie pytanie jak przetrwać tenże trudny oraz wymagający czas. Bóg stawia przecież przed nami różne wyzwania. Wciąż pojawiają się nowi zwodziciele i ich nieznane dotąd interpretacje Pisma Świętego i doktryny Kościoła jak też nieznane dotąd praktyki. Czego więc się chwycić? Na każdy kryzys odpowiedź jest zawsze ta sama:…

Continue Reading

komunii świętej - najświętszego sakramentu
duchowość katolicka

Kilka słów o Komunii Świętej

Na temat sposobu przyjmowania Komunii Świętej powstało wiele mitów, z którymi skutecznie rozprawia się abp Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. Duchowny znany ze swego przywiązania do tradycyjnego nauczania Kościoła, zwrócił uwagę, że każdy wierny ma prawo klęczeć w czasie przyjmowania Komunii Świętej  –  informuje portal PCh24.pl.

duchowość katolicka

Bogactwo znaków

Coraz większa liczba wiernych jest dziś zaskoczona tym pięknem, które było przed nimi ukryte – nie raz nawet przez całe ich życie. Mowa tu oczywiście o pięknie rzymskiej, tradycyjnej liturgii, którą Kościół postanowił odłożyć na bok na rzecz eksperymentów kilku z wpływowych purpuratów. Wierni stykający się z klasyczną liturgią – jak choćby czytelnicy stron prowadzonych przez SKCh im. Ks. Piotra Skargi – są nagle nasyceni zupełnie innym duchem, który mówi do ich serc, oczu i uszu. Wychodząc im na przeciw tłumaczymy kilka z najbardziej charakterystycznych znaków ku ich większemu zbudowaniu.

duchowość katolicka

Drogi do świętości

W duchowości chrześcijańskiej postaci świętych i błogosławionych od pierwszych wieków odgrywały znaczącą rolę. Począwszy od postaci znanych z Nowego Testamentu, jak św. Anna, matka Maryi, św. Jan Chrzciciel, św. Maria Magdalena czy Apostołowie, przez męczenników i Ojców Kościoła…

duchowość katolicka

Odnaleźliśmy tradycyjny ryt rzymski

Gdy w roku 1993 przedstawiciele różnych stron świata podsumowywali sytuację w ich krajach. znalazł się wśród nich Marek Jurek. jedna z osób najbardziej zasłużonych dla powstania w Polsce środowisk tradycjonalistycznych. W jego wypowiedzi z tamtego czasu czytamy: „W Polsce, jak w wielu innych krajach, wspólnoty odwołujące się do motu proprio „Ecclesia Dei” potraktowano jako „semi-lefebvry-styczne”, bez głębszej refleksji nad doktrynalnymi i kościelnymi racjami ich życzeń. Pierwsze, izolowane wystąpienia o możliwość korzystania w Polsce z praw potwierdzonych przez papieskie motu proprio spotykały się często z odmową. Dotyczyło to na przykład próśb o możliwość udzielenia chrztu czy zawarcia małżeństwa w rycie tradycyjnym. Jednak przez te dziesięć lat, dzięki wytrwałości wiernych, odnowa tradycyjna w Polsce dokonywała się wolno, ale w sposób nieprzerwany.”