rewolucja antychrześcijańska

S. Olejniczak: Ostatecznym celem Rewolucji jest potępienie dusz

sławomir olejniczak

Zmiany, które widzimy i którym jesteśmy poddawani, mają systemowy charakter. Dekonstrukcja tak fundamentalnych elementów porządku chrześcijańskiego jak rodzina nie odbywa się przypadkiem. O charakterze globalnej rewolucji kulturowej mówił podczas konferencji „Wolność sumienia i ideologia LGBT” Sławomir Olejniczak, prezes Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi.

Jednym z gości organizowanej przez Orle Pióro konferencji był szef krakowskiego Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi – Sławomir Olejniczak. Organizacja ta od 25 lat zajmuje się tematyką rodziny, życia, tradycyjnych wartości wypływających z chrześcijaństwa, jak również zagadnieniami podstaowych praw i wolności ludzkich. Dlatego też jej przedstawiciele zabierają głos na wydarzeniach, podczas których omawia się takie zagadnienia jak wolność słowa czy wolność sumienia.

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi

Jak wskazał podczas swojego wystąpienia Sławomir Olejniczak, nie bez przyczyny na celowniku współczesnych rewolucjonistów znalazła się rodzina. Podstawowa komórka społeczna stanowi bowiem w opinii prezesa SKCh im. Ks. P. Skargi najlepszą odtrutkę na każdą ideologiczną indoktrynację. Starsze pokolenia doskonale znają tę historię z czasów PRL-u, gdzie to właśnie w rodzinie wznoszono pierwszą linię obrony przeciw komunistycznej propagandzie.

To również w rodzinie dziecko nabywa pierwszych doświadczeń o charakterze religijnym i duchowym. Dobrze uformowana wiara oraz praktykowanie wynikającej z niej wartości, z czasem przeradza się w doskonałą szczepionkę przeciwko wszelkim zagrożeniom kulturowym czyhającym na młodego człowieka. W rodzinie też dziecko nabywa pierwsze doświadczenie socjalizacji, choćby przez jej wewnętrzny charakter, przypominający w tradycyjnym modelu małe państwo, z popartą autorytetem i miłością władzą rodziców oraz z poddanymi, którymi są dzieci.

Rodzina i wiara

Prezes Olejniczak tłumaczył również, dlaczego w dzisiejszych czasach najcięższe działa rewolucyjnych hunwejbinów wycelowane są w tradycyjną rodzinę. Ma to związek z duchowym charakterem antyludzkiej i antychrześcijańskiej rewolucji.

Rodzina i małżeństwo, które zostało podniesione w Kościele katolickim przez Pana Jezusa do rangi sakramentu, to jest nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale również wspólna droga do nieba, coś, co ma nas uświęcać i prowadzić ku wieczności i zbawieniu

– mówił. Dzisiejsi rodzice nader często bowiem zapominają, że głównym powołaniem chrześcijańskiej rodziny jest właśnie Niebo. Często jednak przytłacza nas codzienność i przekaz płynący m.in. z mediów głównego nurtu, który skłania do tego, by nadmierną wagę przywiązywać do rzeczy błachych, materialnych, doczesnych.

Bo ostatecznym celem rewolucji, jak przypomina prezes SKCh, jest właśnie potępienie dusz. Dlatego Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi w swojej codziennej działalności na sztandary bierze właśnie obronę tradycyjnej rodziny, gdzie rodzi się miłość, wiara i zdolność przeciwstawienia się zagrożeniom współczesnego świata.

Tagged , , , , , , , , , , , ,