tradycyjne wartości

Czy wiesz, że… Kilka faktów o tradycyjnej liturgii

Czy wiesz, że Msza, o której pisze św. Faustyna i o. Pio a także większość znanych ci świętych to tzw. Msza trydencka? Czy wiesz, że do 1970 roku Msza Święta w Kościele katolickim wyglądała zupełnie inaczej niż dziś? Jeśli nie, to warto, byś przeczytał ten artykuł.


1) Czy wiesz, że do 1970 roku Msza Święta w Kościele katolickim wyglądała zupełnie inaczej niż dziś?


(…) ponadto wszędzie należy uszanować nastawienie tych, którzy czują się związani z liturgiczną tradycją łacińską, poprzez szerokie i wielkoduszne zastosowanie wydanych już dawniej przez Stolicę Apostolską zaleceń co do posługiwania się Mszałem Rzymskim według typicznego wydania z roku 1962.

św. Jan Paweł II (1988)


2) Czy wiesz, że Msza, o której pisze św. Faustyna i o. Pio a także większość znanych ci świętych to tzw. Msza trydencka?


Confiteor przywołuje na pamięć Jezusa Chrystusa, który przyjął na siebie grzechy nasze i uczynił za nie zadosyć Ojcu swemu. Introit wyraża owo gorące pragnienie, z jakim oczekiwali Patriarchowie przyjścia Mesjasza, i dlatego powtarza się dwa razy. Kyrie elejson, czyli słowa: Panie, zmiłuj się nad nami, przypominają opłakany stan ludzkości przed narodzeniem Chrystusa. Epistoła czyli list, przypomina naukę Starego Zakonu; Graduał oznacza pokutę Żydów, po kazaniach św. Jana Chrzciciela; Alleluja, świadczy o weselu duszy, która otrzymała łaskę Bożą; Ewangelia przypomina wiernym naukę Jezusa Chrystusa. Różne znaki krzyża, które robi kapłan nad hostią i kielichem oznaczają cierpienia, które poniósł Jezus Chrystus w czasie Swej męki.

św. Jan Maria Vianney


Źródło: mszatrydencka.pl