rewolucja antychrześcijańska

LGBT czyli postmodernistyczne rozpasanie.

Upadek wartości po II wojnie światowej przyczynił się do poszukiwania  innych niż dotychczas sposobów myślenia o świecie. Tak zwany kryzys człowieczeństwa spowodowany okrucieństwem wojny dał przyczynek do rozpoczęcia rewolucji kulturowej w tym seksualnej.

 

Dotychczasowe narracje, kategorie i podziały społeczne kojarzone zaczęły być z przemocą i dominacją więc musiały ulec kulturowej zmianie tworząc lukę dla mniejszości społecznych. Ponowoczesność odrzuciła tradycję, zanegowała dotychczasowe kategorie i system znaczeń. Ponowoczesność samym swoim agregowaniem rzeczywistości społecznej stworzyła przestrzeń dla ruchów takich jak LGBT.

 

Postmodernistyczne założenie relatywizmu podważyło podstawowe kategorie w tym specyficznie ludzkie, nawet takie jak płeć czy orientacja seksualna. Kontestujące rewolucję seksualną mniejszości wykorzystały idee postmodernizmu do rozpowszechniania poglądu o relatywizmie płci a rozluźnienie obyczajowe sprawiło ze odmienne od heteroseksualnych orientacje i preferencje seksualne stały się powszechnie akceptowalne tworząc odrębną ideologię LGBT.

 

Zobacz też: http://niepoprawne.com/

 

 Zakwestionowanie tak podstawowej wartości jak płeć, równouprawnienie związków jednopłciowych jest wyrazem chaosu aksjologicznego współczesności. Akceptacja tychże związków, relatywizm płci, legalizacja zaburzeń seksualnych takich jak pedofilia, to jawne i celowe usprawiedliwianie i rozpowszechnianie kryzysu człowieczeństwa i upadku wartości podstawowych czyli fundamentów społeczeństwa w ogóle, takich jak rodzina.

 

Poglądy propagowane przez utrzymywany przez „lewackie” media ruch LGBT to smutny, katastrofalny wynik kryzysu tożsamości społecznej, narodowej i osobniczej, efekt porzucenia zdrowych tradycji w imię poszukiwania nowych – lepszych interpretacji świata.