stowarzyszenie kultury chrześcijańskiej

Tysiące katolików oddało się Krwi Chrystusa

Ponad 88 tysięcy polskich katolików odmówiło Akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa – to efekt kampanii zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej i Instytut Ks. Skargi. Nazwiska wszystkich uczestników akcji zostały wpisane na specjalnych zwojach, które przedstawiciele Fundacji złożyli w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Celem akcji było promowanie wśród polskich rodzin odmówienia Aktu poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa – tradycyjnego nabożeństwa od lat znanego w Kościele.  Nazwiska wszystkich czcicieli Krwi Zbawiciela zostały zapisane na specjalnych pięciu zwojach(na pamiątkę pięciu Ran Pana Jezusa), które zostały złożone w zdobionej, oliwnej skrzyni i ofiarowane w Bazylice Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

Miejscem początkowej zbiórki podpisów pod aktem ofiarowania był Kraków – Instytut Ks. Skargi koordynował to przedsięwzięcie. Zwoje z nazwiskami ponad 88 tysięcy polskich katolików trafiły następnie do Jerozolimy, a konkretnie do archiwum Bazyliki, gdzie trzymane są najcenniejsze wota. Skrzynia z drewna oliwnego służy obecnie  do przechowywania naczyń liturgicznych katolickiej kaplicy Bazyliki Grobu Bożego.

Podczas wizyty w Jerozolimie odbyła się również Msza Święta, podczas której kapłan modlił się w intencjach wszystkich osób, które w ostatnich miesiącach, zachęcone przez działaczy Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi, odmówiły Akt osobistego poświęcenia się Najdroższej Krwi Chrystusa.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszej Krwi Chrystusa

W pełnej świadomości mojej nicości a zarazem Twojej, o miłosierny Zbawicielu, wielkości upadam do Twoich stóp i dziękuję Ci za tak wiele dowodów łask, które Ty mnie niewdzięcznemu stworzeniu okazałeś, a szczególnie, że Ty mnie przez Twoją Najświętszą Krew uwolniłeś z szatańskiej mocy zepsucia.

W obecności mojej Matki Maryi, mojego Anioła Stróża, moich świętych Patronów, całego Dworu Niebieskiego poświęcam się o Najukochańszy Jezu z całą szczerością serca, jak najdobrowolniej, Twojej Najdroższej Krwi, przez którą cały świat odkupiłeś od grzechu, śmierci i piekła.

Ja… przyrzekam Ci, licząc na pomoc Twojej łaski, z całych mych sił i według mych możliwości, budzić i rozszerzać nabożeństwo do Twojej Najświętszej Krwi, ceny naszego Odkupienia, tak, aby Twa Krew, tak bardzo godna adoracji od wszystkich była uczczoną i uwielbioną. W ten sposób chcę moją niewierność przeciw Twojej Najdroższej Krwi i Miłości wynagrodzić i Tobie zadośćuczynić za tak liczne profanacje i znieważenia, które ludzie Twojej Najdroższej Cenie naszego zbawienia zadają.

O! Gdyby można było moje własne grzechy, moją oziębłość i wszystkie zniewagi, którymi Ciebie o Najdroższa Krwi kiedykolwiek znieważyłem, unicestwić!

Patrz o najukochańszy Jezu, oto ofiaruję Ci też miłość, cześć i uwielbienie, które Twoja Najświętsza Matka, Twoi wierni uczniowie i wszyscy święci, Twej Najdroższej Krwi przynieśli. Proszę Cię, zechciej nie myśleć więcej o mojej dotychczasowej niewierności i oziębłości, a wszystkim bluźniercom zechciej wszystko przebaczyć.

Pokrop o Boski Zbawicielu Twoją Najdroższą Krwią mnie, jak również wszystkich ludzi, abyśmy Cię, o Ukrzyżowana Miłości Zbawiciela, od razu, całym sercem miłowali i cenę naszego Odkupienia po wszystkie czasy jak najdogodniej czcić mogli. Amen